PRO X 无线 PRO 无线,尽在 LIGHTSPEED

PRO X 无线
PRO X 无线 PRO X LIGHTSPEED无线 游戏耳机麦克风
pro 系列
PRO X LIGHTSPEED无线 游戏耳机麦克风
物理规格
 • 长:138 毫米
 • 宽:94 毫米
 • 高:195 毫米
 • 重量:370 克
 • 充电线缆长度:1.8 米
技术规格
耳机:
 • 驱动单元:混合网格 PRO-G 50 毫米
 • 磁体:钕磁体
 • 频率响应:20 Hz-20 KHz
 • 阻抗:32 欧姆
 • 灵敏度:91.7 dB SPL @ 1 mW & 1 cm
材质:
 • 骨架:铝
 • 头带:钢
 • 耳垫和头带垫:记忆泡棉人造皮革
 • 额外耳垫:记忆泡棉布制
Pro 麦克风:
 • 麦克风拾音模式:心形(单向)
 • 类型:驻极体
 • 大小:6 毫米
 • 频率响应:100 Hz-10 KHz
无线:
要求
部件号
 • 981-000908
质保信息
 • 2 年有限硬件质保
pro series
PRO X 无线
PRO 无线,尽在 LIGHTSPEED